لژیون همسفر نسیم
تو می‌توانی همه آنچه که هست با نیروی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی
جمعه 22 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : همسفر معصومه
قوانین در هستی برای همه ثابت است مثل قانون جاذبه ... . اگر یک سنگ یا یک انسان یا پیامبری را از ارتفاعی بیندازند همگی به پایین می افتند. همه ی قوانین هستی هم همینطور است و برای همه ثابت است و در مورد همه اجرا می شود. پس اگر برای من اتفاقی می افتد از عملکرد خودم است، گاهی یکسری قوانین نتیجه اش فرق می کند، برای مثال یک انسانی نقطه تحملش را در موردی بالا می برد مثلا در مقابل سرما و فرد می تواند زمان بیشتری را در شرایط سرد دوام بیاورد و آن فرد نقطه تحملش بالا رفته و نمی توانیم بگوییم سرما تبعیض قائل شده و بر یکی اثر می گذارد و بر دیگری خیر!
عکس العمل من در مورد مشکلات بر اساس نقطه تحملی است که در خودم ایجاد کردم و من خودم تعیین می کنم در برابر مشکلات چه عملکردی داشته باشم و چگونه نفسم را تربیت کنم. هر اتفاقی از خوب و بد عملکرد خودم است.


لژیون سرکار خانم نسیم در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۱ با دستور جلسه "سی دی انواع تعادل" با حضور سرکار خانم ترانه ی عزیز ساعت ۱۹ آغاز به کار نمود.

ابتدا خانم صغری نکاتی در مورد سی دی عنوان نمودند و در ادامه خلاصه سخنان کمک راهنمای محترم سرکار خانم نسیم:
همه ی ما تکرار ناپذیریم و مثل من و شما دیگر نیست؛ ما همه خاصیم و به مانند ما نیست و آنچه بخاطرش روی زمین هم آمده ایم منحصر بفرد است. در سی دی فراز و نشیب جناب مهندس می گویند ما همه عضو یک تیم هستیم یعنی همه باید در کنار هم بازی کنیم و اگر یکی نباشد بازی درست انجام نمی شود. حتی بال زدن یک پروانه و گردش هوای ناشی از بال زدن آن روی کل کهکشان ها و آفرینش اثر می گذارد پس از یک موجود ریز تا ما که اشرف مخلوقات هستیم همگی در هستی اثرگذاریم.
اگر هر کسی در این بُعد از زندگی اش مأموریتش به انجام برسد از این بُعد حذف می شود. کسانی که از این دنیا می روند، دیگر وجودشان لازم نیست و اگر در این بُعد بمانند تعادل زمین بهم می ریزد.
حتی کرم هم خواسته درونی دارد. کرم به خاک هوا می رساند و ما فکر می کنیم خیلی کار پیش پا افتاده ای هست، در صورتی که اگر نباشد گیاهان رشد نمی کنند. خواسته درونی و مأموریت داشتن در هر موجودی حتما نباید کار بزرگ یا کشفی باشد، ممکن است خواسته یا مأموریتی که برای آن روی زمین آمدم خیلی چیز بزرگی نباشد. همه برای یک خواسته ای روی زمین آمدیم و باید بگردیم و آن را پیدا کنیم.
ما هر چه از خواسته درونمان دورتر شویم حالمان بدتر می شود. اگر در جایگاهی که هستم حالم خوب است یعنی دارم به خواسته ام نزدیک می شوم و برعکس اگر در جایگاهم حال خوشی ندارم دارم دور می شوم و باید بگردم و مأموریت و خواسته ام را پیدا کنم.
آقای امین در این سی دی سه نوع تغییر و جهش را عنوان می کنند:
اگر در جایگاهی که هستم به سطح انرژی بالاتر بروم به تکامل نزدیک تر می شوم. اگر در سطحی پیشرفت نکنم درجا می زنم و اگر سطح انرژی ام پایین تر باشد سقوط می کنم مثل کسی که وارد کنگره می شود اما بعد از مدتی می رود یعنی سطح انرژی اش پایین آمده.
در سوره حمد گفته می شود که خدایا ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که به ایشان نعمت دادی، نه راه کسانی که مورد غضب تو واقع شده اند و نه راه کسانی که گمراه هستند در واقع  در این سوره سه گروه مطرح می شوند که با سه حالت جهش و تغییر مقایسه شده اند:
کسانی که گمراهند در سطح در جا می زنند.
کسانی که به آنها نعمت داده شده به سطح بالاتر می روند.
کسانی که مورد عذاب اند به سطح پایین نزول کرده اند.
وقتی می خواهیم در صراط مستقیم حرکت کنیم و به سطح انرژی بالاتر برویم، کوتاه ترین مسیر یک مسیر است پس برای حرکت در راه مستقیم مسیرهای مختلفی نیست که ما امتحانش کنیم انسان روی زمین نه زمان و نه انرژی زیادی دارد تا همه ی راه ها را امتحان کند، باید راه درست را پیدا کند و بدنبال میان بر نباشد. فاصله ای که بین سطح پایین و بالا عمود می شود راه مستقیم است. راه مستقیم راهی است که با صرف کمترین انرژی بیشترین بازده را دارد.
خواست درونی مان اول ما را به تعادل بعد به تعالی می رساند. تعادل یعنی در هر جایگاهی که هستیم حالمان خوب باشد هم از نظر جسمی و هم از نطر درونی. اگر در جهت خواست درون  حرکت کنیم اول به تعادل بعد به تعالی می رسیم.
معمولا وقتی انسان ها به مشکلی بر می خورند فکر می کنند عدالت در مورد آن ها رعایت نشده و اگر کسی به این نقطه برسد برای اینکه حقش را بگیرد همه ی زمین و زمان را بهم می ریزد.
قوانین در هستی برای همه ثابت است مثل قانون جاذبه و. .. . اگر یک سنگ یا یک انسان یا پیامبری را از ارتفاعی بیندازند همگی به پایین می افتند. همه ی قوانین هستی هم همینطور است و برای همه ثابت است و در مورد همه اجرا می شود. پس اگر برای من اتفاقی می افتد از عملکرد خودم است، گاهی یکسری قوانین نتیجه اش فرق می کند، برای مثال یک انسانی نقطه تحملش را در موردی بالا می برد مثلا در مقابل سرما و فرد می تواند زمان بیشتری را در شرایط سرد دوام بیاورد و آن فرد نقطه تحملش بالا رفته و نمی توانیم بگوییم سرما تبعیض قائل شده و بر یکی اثر می گذارد و بر دیگری خیر!
عکس العمل ما در مورد مشکلات بر اساس نقطه تحملی است که در خودم ایجاد کردم و من خودم تعیین می کنم در برابر مشکلات چه عملکردی داشته باشم و چگونه نفسم را تربیت کنم. هر اتفاقی از خوب و بد عملکرد خودم است.
سه حالت تعادل داریم:
تعادل پایدار
تعادل ناپایدار
تعادل بی تفاوت
فردی تحت فشار و مشکل آنقدر قوی شده که ناراحت می شود اما بعد از یک بازه زمانی می تواند به نقطه قبلی برگردد و در تعادل پایدار است.
اگر در همین شرایط
آنقدر بهم بریزد که نتواند به نقطه قبل برگردد فرد در تعادل ناپایدار است. در تعادل بی تفاوت برای جسم یا انسان فرقی ندارد که در مشکل هست یا نیست، هیچ چیز برایش فرقی نمی کند.
آقای امین افراد را براساس جایگاهی که دارند با این ها مقایسه کرده:
کسی که در راه مستقیم است در تعادل پایدار است و اعتقاد دارد اگر در راه مستقیم باشد خداوند کمکش می کند و ایمانش قوی است که دارد راه را درست می رود و نیروهای الهی کمکش خواهند کرد.
کسانی که گمراه هستند و در سطح درجا می زنند چه در مشکل باشند چه نباشند فرقی نمی کند.
کسانی که سطحشان تنزل پیدا می کند در تعادل ناپایدارند. کسی که دائم در ضدارزش باشد وقتی مشکل جدیدی برایش پیش بیاید، سریع از جایگاه بیرون می رود و نمی تواند به جایگاه قبل برگردد. مثل کسی که ترک می کند، با کوچکترین مشکل سیستم شان بهم می ریزد چون خمر است که تعادل ایجاد می کند. کسی که سقوط آزاد رفته سیستم ایکسش بازسازی نشده و نمی تواند به تعادل برسد و دیگر احساس نیاز می کند تا با مواد مشکلاتش را حل بکند.
من اگر در حال حاضر در جایگاهی هستم که توان و انرژی به من نمی دهد یعنی در جایگاه درست نیستم (همانطور که آقای امین در سی دی گره مسئولیت هم عنوان کردند)، نباید در آن جایگاه بمانم و باید جایگاه دیگری را امتحان کنم.
باید سعی کنیم حرکت های اضافی را حذف کنیم تا به اصل خود نزدیک تر بشویم و برای رسیدن به خواست درونی باید از یکسری خواسته هایمان بگذریم و هرکس خودش می داند که خواسته های نامعقولش کدام است.
در تکمیل سخنان کمک راهنمای محترممان، خانم ترانه ی عزیز اینطور بیان نمودند که :
این سی دی کاملا بجا و مرتبط با دستور جلسه وادی نهم است. اگر می خواهیم به تعادل واقعی برسیم از راه آموزش امکان پذیر است، می توانیم دانایی خود را بالا و نقطه تحمل مان را بالا ببریم. اگر بخواهید در مسیر مستقیم باشید نیاز به مثلث آموزش، تجربه و تفکر دارید. اگر ما روی این مثلث کار کنیم می توانیم به نقطه تحمل بالایی برسیم. اگر ما از بعضی خواسته ها چشم پوشی کنیم و اگر روی صبرمان کار کنیم که کار بسیار سختی است، در نهایت به آرامش می رسیم. شاید مسیر ضدارزش در ظاهر شیرین باشد اما مرا به آرامش نمی رساند برای مثال اگر ما اولین دروغ را بگوییم مجبوریم دروغ بعدی را هم بگوییم و باعث می شود از تعادل دور شویم و خالمان بد می شود.
سعی کنید بیشتر آموزش بگیرید، هر کدام از سی دی ها یک راهکار می دهد و با تکرار مکررات و زمان می توانید نقطه تحمل خودتان را بالا ببرید.

تهیه عکس همسفر مریم
تهیه گزارش همسفر مرضیه


نوع مطلب : گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:42 ب.ظ
ممنون مرضیه عزیزم
مریم جان خداقوت
شنبه 23 اردیبهشت 1396 02:29 ب.ظ
خدا قوت مرضیه عزیزم، گزارش خیلی عالی و کامل بود.استفاده کردم.
خدا قوت خدمت استاد گرامی سرکار خانم ترانه ی عزیز و خانم نسیم عزیز.موفق و پایدار باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


ما به عنوان همسفر در این مجموعه خدمت می‌کنیم. ابتدا برای آموزش درست دیدن و در ادامه درست خدمت کردن به خویش و سایر مخلوقات گرد هم آمدیم.در جهت افزایش دانایی خویش راهنما برایمان تعیین می‌شود و سپس باید دنبال آموزش باشیم.هدف در نهایت درک محبت واقعی است و تبدیل به ذراتی بدون ناخالصی ،تا تمامی هستی را دوست بداریم

مدیر وبلاگ : همسفر نسیم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی