لژیون خانم نسیم

تو می‌توانی همه آنچه که هست با نیروی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی

 

مطالب سی دی کفر

 

نوع مطلب :نوشتار یا برداشتی از سی دی ها ،

نوشته شده توسط:همسفر معصومه

کفر فقط انکار وجود خداوند نیست بلکه پنهان کردن حقیقت نیز می باشد و نتیجه کُفر این است که کسی که کفر می کند و ویژگی های مثبت و خوبی ها و... را می بیند ولی به روی خودش نمی آورد و حسادت می کند و فقط بدی ها را می بیند، بازتاب این کارش این است که ویژگی های مثبت خودش پنهان می شود. خیلی از مسائل می تواند پنهانی باشد و اگر انسان در هر مقطعی، بیاید و به دلیلی خوبی ها و نقاط قوّت دیگران را نادیده بگیرد؛ نتیجه اش پنهان شدن خوبی ها و نقاط قوّت خودش است و از دست دادن جایگاهش


استاد امین در مورد ماه رمضان، سیگار و بخصوص کفر مطالبی را در این سی دی بیان نمودند.

ماه رمضان:

امسال هم که جناب مهندس روزه ی درصدی را برای همه واجب اعلام کرد و همانطور که روش DST از دل ماه رمضان پدید آمد و خیلی درمان های دیگر هم در کنار آن پدیدار شد و شگفتی ساز شد، خود همین روزه و آداب آن می‌تواند در درمان خیلی از بیماری ها تأثیر داشته باشد. مسئله اینجا بوده که آن هایی که سلامت کامل دارند، روزه ی استاندارد می‌گیرند و در آن بحثی نیست. در مورد کسانی که بیمار هستند؛ عُلما و شریعت هم می‌گویند که واجب نیست روزه بگیرند و ما در کنگره می گوییم که با هماهنگی پزشکش می‌تواند روزه ی درصدی را بگیرد و این را هم هیچکس روی آن بحث و ناراحتی ندارد و چه بسا که یکسری از ما بتوانیم با بالا بردن نقطه تحمّل خودمان، آن اعتماد به نفس را در خودمان پیدا کنیم و جسممان را تقویت کنیم و سال های آینده روزه ی کامل بگیریم و چه بسا یکسری از بیماری ها رو به بهبود برود و لذّت هم دارد و تجربه کرده ایم که وقتی کسی چند ساعتی را روزه می‌گیرد و بعد کنار بقیّه سرسفره می‌نشیند، احساس خوبی دارد.

نکته ای که جالب است اینکه در همه ی ادیان، روزه به شکلی وجود دارد اما کامل ترین آن در اسلام است که به نظر سخت تر از همه است امّا تأثیر و سازندگی اش هم بیشتر است.

بهتر است که برای مطالعه ی کلام الله علاوه بر متن عربی، روی معانی هم کار کنیم. اگر روی معانی متمرکز شویم چیزهای خوبی را پیدا می‌کنیم و خیلی از بحث های کنگره هم برگرفته از قرآن است. هر چقدر که انسان حس هایش خوب می‌شود، قدرت جذب مطالب در او بیشتر می شود. وقتی انسان در تاریکی ها هست، حس ها خوب نیستند و قدرت جذب کم می شود و برعکس. علّت اینکه می گویند ثواب خواندن قرآن در رمضان بیشتر است هم همین است چون بهره بیشتری می‌برد.  چون طبیعتاً در ماه رمضان به خاطر آداب روزه و پرهیز کردن از خیلی مسائل، حس های انسان پالایش می شود و یکسری از حس هایش قوی می شود. قدرت جذب و فهمیدن آیات در او بیشتر می‌شود بنابراین با مطالعه در ماه رمضان بهره بیشتری می برد تا در حالت عادی.

سیگار:

در کنگره بعد از درمان مواد آقای مهندس درمان سیگار معجزه دوّم بود. آقای مهندس سیگار خیلی می کشید حتی بیشتر از زمان مصرف و آن موقع در کنگره سیگار یک ارزش محسوب می شد و کسانی که سیگار نمی کشیدند طرد می شدند و در خدمت ها جایی نداشتند و علّتش این بود که می گفتند کسی که به درمان رسیده و سیستم ایکسش راه افتاده، نشانه اش این است که بتواند خوب سیگار بکشد. یعنی کسی که سه پاکت می‌کشید سیستمش خیلی خوب کار می کرد چون آدم خمار سیگار نمی خواهد.

این درمان با یک سختی هم همراه شد و باعث کشف متد DST برای سیگار شد. مهندس همیشه به نیکوتین خوراکی به چشم سیگار نگاه می کرد و این یک کلید مهم است برای کسانی که سفر سیگار می کنند و ما این دیدگاه را یاد گرفته ایم که دیگر به شربت نگوییم شربت، بگوییم شربت OT یا اپیوم و این دیدگاه در سیگار هم به وجود آمد و درمان DST با درمان نیکوتین کامل شد و پلی شد برای برقراری ارتباط با محقّقان خارجی که در مجله "کان سِلِر" نتیجه تحقیقاتشان در مورد سیگار آمد و بعد آمدند و کنگره را شناختند.

مصرف سیگار در طول سفر تدریجی برای سفر اوّلی، اثر منفی دارد. چون وقتی پلّه را کم می کند مقداری از انرژی که باید صرف بازسازی سیستم شود، صرف مهار و خنثی کردن تخریب سیگار می شود. پس بعد از این اتّفاق کیفیت درمان هم جهش پیدا کرد.

تعریفی که ما از "نفس" داریم آن چیزی است که تعیین موجودیّت می کند در ظاهر و در باطن و نشانه اش این است که خواسته دارد. نفس را ما با خواسته ها می‌شناسیم. اجرای خواسته ها خیلی مهم هست یعنی همه تغییرات انسان با خواسته های نفس اتفاق می‌افتد. حالا یا خواسته معقول است که باعث رشد ما می شود یا نامعقول است و ما را از مسیر خارج می کند.

"شرک" یعنی اگر انسان به هر دلیلی خداوند را که فرمانروای آسمان ها و زمین است را با شخص دیگری جایگزین کند و فرمان کس دیگری را اجرا کند، قانون هستی این است که به دلیل اینکه خواسته های نفس خود را اجرا کرده و برای خداوند شریک قائل شده است، نتیجه و عکس العملی که برایش به وجود می‌آید این است که در هستی یک شریک برایش آفریده می شود به همین خاطر وقتی این شریک به وجود آمد و در اختیار انسان سهیم شد دیگر قابل بخشش نیست یعنی انتخاب های ما دیگر مثل سابق نیست و این به خاطر همان عدم بخشش است.

 پس شرک از اینجا شروع می شود که انسان خواسته های نامعقول را به اجرا در آورد و موضوع دیگری که هست؛ خواسته‌های معقول را کنارگذاشتن است که هرکدام نتایجی را در پی دارند.


نتیجه شرک این است که وقتی برای خداوند شریک قائل می شدیم، طبق قانون عمل و عکس العمل برای ما هم یک شریک به وجود می آمد که انتخاب های ما را محدود می کرد تا جایی که انتخاب ما خیلی کوچک می شود مثل وقتی که وارد اعتیاد می شوی، اختیار داری ولی دامنه انتخاب همین طور کوچک تر می شود.


کفر:

در قرآن موضوعی که خیلی بهش اشاره می شود "کفر" است. ذهنیّت ما نسبت به کُفر این است که وقتی می‌گویند: "کافر" سریع ذهنمان می رود روی صدر اسلام و یا اینکه کافر کسی است که هیچ دینی را قبول ندارد. وقتی کمی عمیق تر مطالعه کنیم متوجه می شویم که یکی از ویژگی های قرآن این است که جاری است یعنی برای یک زمان خاص نیست، اگر اینگونه بود اعتبارش از بین می رفت و مسئله دوم این است که وقتی روی یک موضوع زیاد تأکید و تکرار می شود و آیات زیادی به آن اختصاص داده می‌شود یعنی این موضوع اهمیّت زیادی دارد.

تعریف کلمه کُفر به معنی پنهان کردن است و یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص.

مفهوم عام:

 پنهان کردن هر چیزی می شود کُفر که مفهوم عام است.  وقتی انسان چیزی را نادیده بگیرد و پنهان کند به خاطر رسیدن به خواسته‌هایش عملاً وارد کُفر شده است.  مثلاً از شما سؤالی می پرسند و شهادت شما می تواند تأثیری داشته باشد در زندگی یک نفر ولی می دانی با شهادت دادن ممکن است کارت آسیب بخورد، آنجا نادیده می گیرید و وارد مقوله کُفر می شود. در همه چیز می تواند صدق کند.  یک مفهوم شد اینکه خواسته معقول را می بیند و در مقابلش بی تفاوت است.

و یک شکل دیگر هم می تواند باشد که نقاط قوت و خوبی های دیگران را نادیده بگیرد برای مثال یکی می آید پیش شما که نوازنده هستید و خیلی خوب ساز می زند حتی خیلی بهتر از شما. ولی شما آنجا به روی خودت نمی آوری وموضوع بحث را عوض می کنی و مسئله را پنهان می کنی. چرا؟ چون اگر بگویی که خوب است، ممکن است جایگاه خودت را از دست بدهی.

مهندس هم گفت: ما حقیقت را آن طوری که به نفع ماست در نا آگاهی تفسیر می کنیم. بر اساس این هر چیزی را که بخواهد در مقابل آن حقیقت قرار بگیرد و منافع را به خطر بیندازد، وقتی که نادیده بگیریم ما به صورت رسمی یا غیر رسمی وارد مسئله ی کُفر شده ایم.

مفهوم خاص:

یک حالت خاصّی از کُفر وجود دارد که می گوییم کفر به خداوند؛ که همه ما بیشتر همین ذهنیّت را داریم. پس اگر کسی وجود خداوند را با اینکه می داند هست، پنهان کند کافر است. پس کفر فقط این نیست که من به خداوند اعتقاد نداشته باشم.


 نتیجه کُفر این است که کسی که کفر می کند و ویژگی های مثبت و خوبی ها و... را می بیند ولی به روی خودش نمی آورد وحسادت می کند و فقط بدی ها را می بیند، بازتاب این کارش این است که ویژگی های مثبت خودش پنهان می شود. خیلی از مسائل می تواند پنهانی باشد و اگر انسان در هر مقطعی، بیاید و به دلیلی خوبی ها و نقاط قوّت دیگران را نادیده بگیرد؛ نتیجه اش پنهان شدن خوبی ها و نقاط قوّت خودش است و از دست دادن جایگاهش. برای مثال بعد هر جا که می روی و می گویی من خواننده ام کسی قبولت نمی کند. اوّلین آیه ای که کُفر استفاده می شود آیه ۷سوره بقره است: "خداوند بر دل ها و گوشهایشان مُهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای کشیده است." یعنی همان مثلّث نور و صوت و حس. چشم و گوش و قلب. وقتی کسی خوبی ها و حقیقت را پنهان می کند یک پرده ای در مقابل بینایی و گوش و حسش قرار می گیرد که حقایق و زیبایی ها را نمی تواند تجربه کند و شما می دانید اگر پرده ای روی چیزی کشیده شود وقتی نور بخواهد وارد شود مستقیماً جذب و دریافت نمی شود و بخش زیادی از آن نور نمی تواند عبور کند و جذب پرده می شود و تبدیل به گرما می شود.

ساختار آفرینش خیلی وقت ها طوری است که انسان هر کاری بکند نتیجه اش را طبق قانون عمل و عکس العمل دریافت می کند. خیلی وقت ها احتیاجی نیست که کسی بیاید و انسان را عذاب بدهد، به صورت اتوماتیک این قضیه اتّفاق می افتد.http://patiencemunion.weebly.com/
چهارشنبه 14 تیر 1396 09:05 ق.ظ
I believe this is among the such a lot significant information for me.
And i am glad studying your article. But should commentary on some basic things, The web site style
is great, the articles is really great : D. Excellent activity,
cheers
http://dennaglader.blogas.lt/hammertoe-treatment-pain-9.html
سه شنبه 6 تیر 1396 06:43 ق.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious for new visitors.
مریم نظری
پنجشنبه 25 خرداد 1396 10:33 ق.ظ
خدا قوت مرضیه جان مثل همیشه عااالی بود.استفاده کردم.
فاطمه
سه شنبه 23 خرداد 1396 11:41 ب.ظ
مرضیه عزیز خدا قوت اجرت با خدا بهترینها رو برات آرزو میکنم.
فاطمه
سه شنبه 23 خرداد 1396 11:40 ب.ظ
مرضیه عزیز خدا قوت اجرت با خدا بهترینها رو برات آرزو میکنم.
همسفر آذر
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:09 ب.ظ
مرضیه جان خدا قوت امید وارم زود تر به رهایی برسید. مطلب عالی بود من استفاده کردم ممنون
همسفر آذر
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:09 ب.ظ
مرضیه جان خدا قوت امید وارم زود تر به رهایی برسید. مطلب عالی بود من استفاده کردم ممنون
همسفر نسیم
یکشنبه 21 خرداد 1396 03:24 ب.ظ
ممنون عالی بود و به موقع
خداقوت عزیزم،رهایی واقعی برای خودت و مسافرت از کلیه ی ضدارزش ها پاداش خدمتت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر