تبلیغات
لژیون خانم نسیم - گزارش عملکرد لژیون در روز پنج شنبه
لژیون خانم نسیم
تو می‌توانی همه آنچه که هست با نیروی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی
اگر پیوندی بین فرد و شخص دیگری باشد، آن پیوند همیشه با فرد هست چه از جنس منفی باشد چه از جنس مثبت؛ اگر پیوند از نوع منفی را از بین نبریم در تمام حلقه های زندگی همراهمان خواهد بود. برادری و خواهری قراردادی است؛ ممکن است پسر با پدر دشمن باشد و این پیوند محبت است که مهم است و در ادامه هم با ما خواهد بود و این ارتباط ها به صور پنهان و پیشینه ی ما بر می گردد


روز پنج شنبه مورخ 96/03/25 لژیون خانم نسیم با دستور جلسه سی دی های "شهر وجودی، کمان و کفر" در ساعت 19 آغاز به کار نمود.
در ابتدا خانم نسیم در مورد سی دی "شهر وجودی" توضیحاتی بیان نمودند:
 
پزشکان معمولا برای این هستند که وقتی مریض می شویم به آن ها مراجعه می کنیم و پزشکی که به ما توصیه هایی کند و از بیماری ها پیشگیری کند تا مریض نشویم نداریم.یا خیلی کم داریم
در کنگره به انسان به دو دید نگاه می شود:
1. ماشین و راننده یا سوار و سوارکار
2. شهر وجودی
حتی شهر هم برای اینکه جسم را به آن تشبیه کنیم کم است. به جسم جهان اکبر و اصغر هم می گویند.جمعیت جهان حدود ۸ میلیارد می‌باشد.در حالی که ما فقط ۱۰۰ میلیارد نورون در یک قسمت از مغز داریم که هر کدام وظیفه ای دارند و کاری می کنند. عناصری که در جهان هست در انسان هم هست.مانند عناصر موجود در خاک و یا اینکه  طول رگ هایمان از بزرگترین رودخانه ها هم بیشتر است.
اگر دید ما تغییر کند و به جسممان به دید یک جهان بزرگ نگاه کنیم منقبت بهتری می‌توانیم از آن داشته باشیم.
شهر با واردات و صادرات بودجه اش تأمین می شود اولین نیاز جسم هم واردات است که برای حرکت،حرف زدن و... از دریافتی های خود استفاده می‌کند.
سلول های بدن بجز نورون های مغز 11 ماه یکبار عوض می شوند و اعضای بدن در طول عمرمان چندین بار بازسازی می شوند. نکات تغذیه ای در این سی دی ذکر شده؛ یبوست باعث تیرگی پوست می شود که باید مایعات زیاد خورد. مخصوصا آب.
تجمع چربی ها در بدن مثال هواپیماست که برای مسافت کوتاه سوخت زیادی با خود حمل می کندو فقط طی مسیر را برای خود سختتر می‌کند. انسان چربی های اضافی را که در طول عمر با خود حمل می کند زندگی برایش طاقت فرسا و سخت می‌شود
روزه گرفتن خواص بسیار زیادی دارد و چون انسان ها متوجه این خواص نمی شدند گفته می شد که روزه گرفتن ثواب زیادی دارد و به بهشت می روید، بله درست است بحث عبادی اش هست اما پشتش چیز دیگری است:
1. پاکسازی بدن؛ کبد پاکسازی می شود و چربی هایی که در رگ ها تجمع پیدا کردند پاکسازی می شوند.
2. نه گفتن به خواسته های نامعقول و حتی برخی خواسته های معقول مثل خوردن و آشامیدن.
DST روزه ی مواد است و حتی سخت تر از آن؛ فرد جیره اش را صبح می خورد و دیگر حق ندارد چیزی بخورد و اگر یک وعده یادش برود نمی تواند در وعده بعد زیاد بخورد. متد DST از ماه رمضان بوده که مهندس این روش را شروع کردند. افراد سیگاری نباید سیگار کشیدن مانع گرفتن روزه شان شود یا کسی که روزه می گیرد برای خودش وعده ظهر را حذف کند برنامه سفرش بهم می ریزد. ورزش و تحرک هم باعث می شود سوخت های اضافی از بین برود.
اگر یکی از اعضای بدن سالم نباشد کل سیستم بدن به مشکل برمی خورد و همه اعضا سعی می کنند برای بهبود آن قسمت تلاش کنند.
توضیحات مربوط به سی دی "کمان"، خانم نسیم ادامه دادند :
انسان برای انجام هر کاری که می خواهد انجام دهد اگر دلیل انجام دادن یا ندادن کار را بداند قضیه فرق می کند برای مثال برای مواد گفته می شود به فرد که فقط مصرف نکن و اگر دلیلش را بگویند که این مواد را بدن تولید می کند و با ورود مواد از بیرون سیستم بدن بهم می ریزد امکان توجیه شدنش بیشتر است.
کسی که به فرمان خدا تعظیم کند و فرمان ها را انجام دهد، سراغ خمر نمی رود. الکل، مواد مخدر و افکار و اندیشه منفی جزء خمر است، انسان اگر پرخور باشد هم به فرمان خدا تعظیم نکرده است. اگر کسی در رنج و عذاب باشد و نیاز داشته باشد که کمکش کنیم باید کمک کنیم مثل کنگره که به افراد کمک می کند.
کسانی که واقعا خواستار درمان و تعادلند، خودشان می آیند و راه را پیدا می کنند و در حال حاضر هم خیلی ها در کنگره از ظلمت خارج شده اند و برای خروج انسان ها از ظلمت اعتیاد نیاز به نیروهای زیادی است که خیلی ها هم تا به الان وارد شده اند.
اگر ما درست حرکت کنیم و در صراط مستقیم باشیم خداوند قطعا کمکمان خواهد کرد چون باید ایمان داشته باشیم وعده خداوند دروغ نیست و اگر حکمت اعمال عبادی را در نظر نگیریم می شود فقط اعمال ظاهری!
آقای امین در سی دی. عقاید بازدارنده می گویند قبل از اینکه آموزش های کنگره را بگیرم می گفتم نماز خواندن عربی که معنی آن را نمیفهمم چه فایده ای دارد  و اگر به نوعی ورزش کردن است خوب به باشگاه می روم و اگر نماز خواندن برایمان فقط دولا راست شدن باشد و به هدف و نیت آن پی نبریم تنها عملی ظاهری و بی ثمر است.
شاگرد به استاد می گوید در مورد محبت صحبت کنید و استاد می گوید محبت اتفاقی نیست که برای مثال بگویی رفتم فلان جا و از فلان کس خوشم آمد،نه! تقدیر نیست و اتفاقی هم نیست. نه ابتدای محبت مشخص است چون ما زندگی های زیادی قبل از این داشتیم و انتها هم ندارد و قراردادی نیست و باید در دل باشد، دیدنش هم چشم دل می خواهد. محبت به قول آقای مهندس خواستن یک چیزی است با همه ی وجود و بخاطر خودِ آن. برای مثال اگر من صدقه ای را برای معامله با خدا بدهم ارزشی ندارد.
عاشقان را حساب با عشق است؛ حساب راهنما با رهجو نیست بلکه با رهایی است. پایه و اصل محبت، معرفت و جهان بینی است و این، شناخت و آگاهی می تواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی باشد؛ اگر در جهت منفی باشد می شود شر محض و اگر در جهت مثبت باشد می شود خیر محض. سواد یک قسمتی از دانایی است، آموزش و سواد یک ضلع است و اگر شناخت و آگاهی در جهت خیر باشد به محبت ختم می شود. محبت بصورت اتوماتیک کار خود را انجام می دهد و وقتی محبتم به همه انسان ها برسد، یعنی خیرم به همه می رسد و این حساب و کتاب ندارد.
مثلث دیگریدهم تعریف شد با اضلاع گذشته، حال و آینده یعنی اگر پیوندی بین فرد و شخص دیگری باشد، آن پیوند همیشه با فرد هست چه از جنس منفی باشد چه از جنس مثبت. اگر پیوند از نوع منفی را از بین نبریم یعنی آن را حل و برطرف نکنیم در تمام حلقه های زندگی همراهمان خواهد بود.
برادری و خواهری قراردادی است؛ ممکن است پسر با پدر دشمن باشد و این پیوند محبت است که مهم است و در ادامه هم با ما خواهد بود و این ارتباط ها به صور پنهان و پیشینه ی ما بر می گردد.
مثلث عشق: سایه ها، جاذبه و حس است. امواج می گردند و اگر حسی باشد یکدیگر را پیدا می کنند و این اتفاقی رخ نمی دهد. یک فاعل داریم، یک مفعول و یک موضوع و این من هستم که حس خاصی به مفعول دارم حال ممکن ایت این حس با موضوع محبت باشد یا کینه و ... .
اگر به اطرافتان نگاه کنید الهامات را خواهید گرفت و باید دقت کنید امواج را بگیرید و القا برای همه ی انسان ها اتفاق می افتد.

توضیحات خانم نسیم در مورد سی دی " کفر":
کافر کسی نیست که فقط خدا را قبول ندارد. قرآن جاری است و برای زمان خاصی نیست پس فقط برای زمان پیغمبر نیست و در قرآن بارها در مورد کفر و کفّار صحبت شده و این یعنی این موضوع اهمیت زیادی دارد.
نفس را ما با خواسته هایش می شناسیم. تغییرات انسان با اجرای خواسته هایش شکل می گیرد؛ اگر خواسته های معقولم را گوش کنم در صراط مستقیم قرار می گیرم و برعکس.
شرک این است که حرف کسی غیر از خدا را گوش کنم برای اینکه به خواسته های نفسم عمل کنم. ما در هستی قانون عمل و عکس العمل داریم، اگر شریک برای خدا قائل شویم، در هستی یک شریک برای ما ساخته می شود و دیگر فقط با اختیار خودم تصمیم نمی گیرم و یک کسی در اختیارات من سهیم است و برای همین قابل بخشش نیست.
در مثلث تاریکی گفته شد که یک مورد این است که شخص خواسته های نامعقول را اجرا کند و مورد دیگر این است که خواسته های معقول را نمی بیند بی تفاوتی نسبت به.معقولات،که اینها یکی از صورت های شرک است.
کفر یعنی پنهان کردن هر چیزی و در مفهوم خاص پنهان کردن خداست. ممکن است من چیزی را پنهان کنم چون منفعت شخصی من به خطر می افتد یعنی طرف خواسته معقول را می بیند اما آن را نادیده می گیرد یا ما ویژگی های مثبت شخص را می بینیم اما آن را نادیده می گیریم. مفهوم خاص کفر، کفر به خداست چون اگر خدا را قبول کنیم جایگاه خودمان بخطر می افتد.
تا قبل از قرون وسطی دانایی بشریت پیشرفت خوبی داشت اما کشیش های قرون وسطی آمدند و گفتند زمین مرکز هستی است، چون من اشرف مخلوقات هستم پس جایی هم که زندگی می کنم بایستی مرکز عالم باشد و یک عده هم که ثابت کردند زمین مرکز عالم نیست با آن ها برخورد کردند.آن ها مثال دقیق کافر بودند که حقیقت واضح را برای حفظ منافعشان پنهان می‌کردند.
در واقع اعتقاد به یک دین خاص نقطه آغاز مسیر است، و تا رسیدن به ایمان مسافت و زمان بسیاری است.اگر به ایمان نرسیم کفر سراغمان می آید.پس فردی ممکن است مسلمان اما کافر باشد.اما اگر با پذیرش دین فرامین و دستورات آن را درست اجرا کنیم به مرور به ایمان واقعی می‌رسیم و می‌توانیم اثیر کفر نشویم
در قرآن سیئات برای کلمه کفر آمده به معنی زشتی، نقطه ضعف،ایراد و مشکل.یعنی کفر یک نقطه ضعف است
و خیلی زیبا در ادامه گفته شده کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند نقاط ضعف آنها را پنهان می‌کنیم.یعنی همان کفر را برای کلمه سیئات آورده!
ما اگر همیشه نقاط ضعف و بدی هایمان پوشیده و برعکس خوبی هایمان رو باشد همه جا کارمان پیش می‌رود و چه چیزی بهتر از این.
نتیجه ی کفر : ویژگی های مثبت خودمان پوشیده می‌شود. یعنی هرجا بخواهیم خودمان را ثابت کنیم حرفماندهریدار ندارد حتی اگر بسیار ماهر باشیم.در قرآن هم آمده بر روی حس صوت و نور این افراد مهر میخوره و پرده کشیده میشود.دیگر نور را دریافت نمی‌کنند و پرده نور را جذب و تبدیل به گرما می‌کند، همان حرارتی که در آیه به آن اشاره شده است
پس طبق قانون عمل و عکس العمل بازتاب اعمال ما به طور خودکار به ما برمیگردد و لازم نیست حتمن کسی آن را به ما برگرداند!


تهیه گزارش: همسفر مرضیه
تهیه عکس: همسفر مریم نظری

نوع مطلب : گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 7 شهریور 1396 10:55 ب.ظ
مرضیه جان خداقوت خیلی عالی و قابل فهم موفق باشی
یکشنبه 5 شهریور 1396 08:50 ب.ظ
مرضیه جان خداقوت خیلی عالی و قابل فهم موفق باشی
جمعه 13 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
Remarkable! Its in fact amazing paragraph,
I have got much clear idea concerning from this paragraph.
دوشنبه 29 خرداد 1396 10:28 ب.ظ
مریم جان درجایگاه خدمتی موفق وپیروز باشی
دوشنبه 29 خرداد 1396 10:23 ب.ظ
مرضیه جان خداقوت خیلی عالی و قابل فهم موفق باشی
یکشنبه 28 خرداد 1396 04:13 ب.ظ
مرضیه جانم و مریم عزیزم سپاااااس
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


ما به عنوان همسفر در این مجموعه خدمت می‌کنیم. ابتدا برای آموزش درست دیدن و در ادامه درست خدمت کردن به خویش و سایر مخلوقات گرد هم آمدیم.در جهت افزایش دانایی خویش راهنما برایمان تعیین می‌شود و سپس باید دنبال آموزش باشیم.هدف در نهایت درک محبت واقعی است و تبدیل به ذراتی بدون ناخالصی ،تا تمامی هستی را دوست بداریم

مدیر وبلاگ : همسفر نسیم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی