تبلیغات
لژیون همسفر نسیم - گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه
لژیون همسفر نسیم
تو می‌توانی همه آنچه که هست با نیروی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی

در قرآن کلمه مرگ با فوت آمده و توفی یعنی تحویل گرفتن پس با مرگ ما چیزی تمام نمی شود بلکه نفس ما توسط یک فرشته‌ای و یک انرژی تحویل گرفته می شود و هیچ چیزی تمام نمی شود پس ما بودیم و بودن ما ادامه دارد و جسم ما مانند لباسی است برای نفس تا نفس شناخته بشود.قبل از بسته شدن پیمان و اختیار دادن به انسان باز هم همه نفس ها در آسمان ها مشغول عبادت خداوند بودند ولی هیچ کس نمی داند نقطه شروع و نقطه پایان کجاست البته دانستن آن هم مهم نیست و مطلب مهم این است که اگر ما بدانیم همیشه بوده و تا ابد خواهیم بود باعث می شود تا روی اعمالمان دقت کنیم.


"به نام خدا"
گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ 87/04/04با دستور جلسه کتاب 60درجه و" سی دی نفس 60درجه قسمت 1"رأس ساعت 17:40دقیقه به صورت سؤال و جواب و با استادی خانم مهری شروع به کار نمود.
راهنمای عزیزم خانم نسیم اینگونه فرمودند:
برای آشنایی با صور پنهان و نفس، روح یا دنیای پس از مرگ دو راه وجود دارد یکی مراجعه به کتاب دانشمندان است و دیگری کتبی که در مشرق زمین اعتقاد دارند که از بعد دیگری آمده است و برای ما به خاطر این با ارزش است که توسط ملکی یا یک فرشته به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شده به انسان و برای همین بیشتر برای ما قابل اعتماد است.
در مثنوی معنوی، مولانا خیلی از احادیث معتبر را تفسیر کردند و در شعر هایشان گفته اند که ده حس است و هفت اندام دگر و در ادامه توضیح می دهند که پنج حس از ده حس،حس های بیرونی ما هستند مثل لامسه،بویایی،چشایی،شنوایی و بینایی و پنج حس دیگر حس های درونی ما هستند که در خواب آن ها را تجربه می کنیم و در عالم پس از مرگ هم با همین پنج حس تجربه می کنیم.
برای اینکه بتوانیم کتاب آسمانی را درک کنیم و بدانیم که چه گفته بهتر است از پنج حس بیرونمان استفاده کنیم و گفته شده یکروزی یکجایی همه نفس ها یکجا جمع شده اند و خداوند گفته که آیا من پروردگار شما هستم و ما گفتیم بله و اجازه پیدا کردیم که بیاییم روی زمین تا فرامین را اجرا کنیم و بتوانیم بنده خوبی باشیم اما متأسفانه همه اینها را از یاد بردیم.
در قرآن کلمه مرگ با فوت آمده و توفی یعنی تحویل گرفتن پس با مرگ ما چیزی تمام نمی شود بلکه نفس ما توسط یک فرشته‌ای و یک انرژی تحویل گرفته می شود و هیچ چیزی تمام نمی شود پس ما بودیم و بودن ما ادامه دارد و جسم ما مانند لباسی است برای نفس تا نفس شناخته بشود.قبل از بسته شدن پیمان و اختیار دادن به انسان باز هم همه نفس ها در آسمان ها مشغول عبادت خداوند بودند ولی هیچ کس نمی داند نقطه شروع و نقطه پایان کجاست البته دانستن آن هم مهم نیست و مطلب مهم این است که اگر ما بدانیم همیشه بوده و تا ابد خواهیم بود باعث می شود تا روی اعمالمان دقت کنیم.
دنیا به یک سالن تشبیه شده که هیچ چیزی در آن از بین نمی رود و تبدیل می شود و نمی توان چیزی را وارد آن کرد یا از آن خارج کرد.
در زندگی هم ما هر کاری که انجام می دهیم چه خوبی و چه بدی هیچ وقت از بین نمی رود و به یک شکل دیگری به ما بر می گردد.نفس هم یکی از ارزشمندترین چیزهای هستی است که هیچوقت از بین نمی رود کالبد یا جسم است که عوض می شود و تغییر شکل می دهد.
چیزی که امروز ما را تعیین می کند عملکرد ما است .امروز ما مشقی است که دیروز نوشته ایم و فردای ما مشقی است که امروز می نویسیم.
ما با یاد خداوند است که به آرامش می رسیم حتی اگر به صورت زبانی یا صوری بگوییم خدا را قبول داریم این خود قوت قلبی برای ما است.
اگر ما قوانین هستی را رعایت کنیم به نفع خودمان است و اگر رعایت نکنیم عذابش برای خودمان است و به خودمان باز می گردد.
سخنان اساتید آقای مهندس با چه کسانی است؟
فاطمه:تمام صحبت ها برای تمامی انسان ها است و نقطه تفکری باشد برای همه ما و خطاب به همه ما 
است.
منظور از جوانه چه بود ؟
خانم صغری:کسانی که وارد کنگره می شوند و آموزش می‌بینند جوانه می زنند و منظور از جوانه تغییر است.
راهنمای عزیزم خانم نسیم:جوانه هیچ ربطی به انسان جوان ندارد بلکه انسان در هر سنی که باشد می تواند تغییر کند چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی البته از مثبت به منفی دیگر نامش جوانه زدن نیست.جوانه یک نوع رشد و تغییر در جهت مثبت و الهی است.
منظور از چرخه از داخل به خارج و از خارج به داخل چیست؟
فاطمه:یعنی در جهان دیگری بودیم وارد این جهان شدیم و از این جهان خارج و وارد جهان دیگری می شویم. در کنگره هم اول بیرون از آن بودیم بعد به عنوان تازه وارد به کنگره آمدیم و ماندیم و آموزش گرفتیم و یک روز درمان و رها می شویم و از کنگره می رویم و این چرخه همینطور ادامه پیدا می کند.
تکامل هستی بدون زندگی فیزیکی امکان پذیر نیست و ما با تحت آموزش بودن است که تکامل پیدا می کنیم. همه ما انسان ها اگر آن چیزی که از نظر عقلی برایمان امکان پذیر است را انجام بدهیم و مسئول اول همه مسائل خودمان باشیم همه چیز به خوبی جلو می رود و تمام مسؤلیت ها را به خدا نسپاریم.توکل کردن در کارها این است که چیزی که از دستمان بر می آید را انجام دهیم و نتیجه آن را به خدا بسپاریم.
توان عقلی هم یعنی اینکه قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنیم و اگر تمام جوانب را در نظر بگیریم بعد آن کار را به عمل در بیاوریم یعنی از تمام توان عقلیمان استفاده کرده ایم.
چه در عالم آگاهی و چه در عالم نا آگاهی مسؤلیت همه انتخاب ها به عهده خودمان و اگر مفهوم این را بهفاطمه:
"به نام خدا"
گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ 87/04/04با دستور جلسه کتاب 60درجه و" سی دی نفس 60درجه قسمت 1"رأس ساعت 17:40دقیقه به صورت سؤال و جواب و با استادی خانم مهری شروع به کار نمود.
راهنمای عزیزم خانم نسیم اینگونه فرمودند:
برای آشنایی با صور پنهان و نفس، روح یا دنیای پس از مرگ دو راه وجود دارد یکی مراجعه به کتاب دانشمندان است و دیگری کتبی که در مشرق زمین اعتقاد دارند که از بعد دیگری آمده است و برای ما به خاطر این با ارزش است که توسط ملکی یا یک فرشته به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شده به انسان و برای همین بیشتر برای ما قابل اعتماد است.
در مثنوی معنوی، مولانا خیلی از احادیث معتبر را تفسیر کردند و در شعر هایشان گفته اند که ده حس است و هفت اندام دگر و در ادامه توضیح می دهند که پنج حس از ده حس،حس های بیرونی ما هستند مثل لامسه،بویایی،چشایی،شنوایی و بینایی و پنج حس دیگر حس های درونی ما هستند که در خواب آن ها را تجربه می کنیم و در عالم پس از مرگ هم با همین پنج حس تجربه می کنیم.
برای اینکه بتوانیم کتاب آسمانی را درک کنیم و بدانیم که چه گفته بهتر است از پنج حس بیرونمان استفاده کنیم و گفته شده یکروزی یکجایی همه نفس ها یکجا جمع شده اند و خداوند گفته که آیا من پروردگار شما هستم و ما گفتیم بله و اجازه پیدا کردیم که بیاییم روی زمین تا فرامین را اجرا کنیم و بتوانیم بنده خوبی باشیم اما متأسفانه همه اینها را از یاد بردیم.
در قرآن کلمه مرگ با فوت آمده و توفی یعنی تحویل گرفتن پس با مرگ ما چیزی تمام نمی شود بلکه نفس ما توسط یک فرشته‌ای و یک انرژی تحویل گرفته می شود و هیچ چیزی تمام نمی شود پس ما بودیم و بودن ما ادامه دارد و جسم ما مانند لباسی است برای نفس تا نفس شناخته بشود.قبل از بسته شدن پیمان و اختیار دادن به انسان باز هم همه نفس ها در آسمان ها مشغول عبادت خداوند بودند ولی هیچ کس نمی داند نقطه شروع و نقطه پایان کجاست البته دانستن آن هم مهم نیست و مطلب مهم این است که اگر ما بدانیم همیشه بوده و تا ابد خواهیم بود باعث می شود تا روی اعمالمان دقت کنیم.
دنیا به یک سالن تشبیه شده که هیچ چیزی در آن از بین نمی رود و تبدیل می شود و نمی توان چیزی را وارد آن کرد یا از آن خارج کرد.
در زندگی هم ما هر کاری که انجام می دهیم چه خوبی و چه بدی هیچ وقت از بین نمی رود و به یک شکل دیگری به ما بر می گردد.نفس هم یکی از ارزشمندترین چیزهای هستی است که هیچوقت از بین نمی رود کالبد یا جسم است که عوض می شود و تغییر شکل می دهد.
چیزی که امروز ما را تعیین می کند عملکرد ما است .امروز ما مشقی است که دیروز نوشته ایم و فردای ما مشقی است که امروز می نویسیم.
ما با یاد خداوند است که به آرامش می رسیم حتی اگر به صورت زبانی یا صوری بگوییم خدا را قبول داریم این خود قوت قلبی برای ما است.
اگر ما قوانین هستی را رعایت کنیم به نفع خودمان است و اگر رعایت نکنیم عذابش برای خودمان است و به خودمان باز می گردد.
سخنان اساتید آقای مهندس با چه کسانی است؟
فاطمه:تمام صحبت ها برای تمامی انسان ها است و نقطه تفکری باشد برای همه ما و خطاب به همه ما 
است.
منظور از جوانه چه بود ؟
خانم صغری:کسانی که وارد کنگره می شوند و آموزش می‌بینند جوانه می زنند و منظور از جوانه تغییر است.
راهنمای عزیزم خانم نسیم:جوانه هیچ ربطی به انسان جوان ندارد بلکه انسان در هر سنی که باشد می تواند تغییر کند چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی البته از مثبت به منفی دیگر نامش جوانه زدن نیست.جوانه یک نوع رشد و تغییر در جهت مثبت و الهی است.
منظور از چرخه از داخل به خارج و از خارج به داخل چیست؟
فاطمه:یعنی در جهان دیگری بودیم وارد این جهان شدیم و از این جهان خارج و وارد جهان دیگری می شویم. در کنگره هم اول بیرون از آن بودیم بعد به عنوان تازه وارد به کنگره آمدیم و ماندیم و آموزش گرفتیم و یک روز درمان و رها می شویم و از کنگره می رویم و این چرخه همینطور ادامه پیدا می کند.
تکامل هستی بدون زندگی فیزیکی امکان پذیر نیست و ما با تحت آموزش بودن است که تکامل پیدا می کنیم. همه ما انسان ها اگر آن چیزی که از نظر عقلی برایمان امکان پذیر است را انجام بدهیم و مسئول اول همه مسائل خودمان باشیم همه چیز به خوبی جلو می رود و تمام مسؤلیت ها را به خدا نسپاریم.توکل کردن در کارها این است که چیزی که از دستمان بر می آید را انجام دهیم و نتیجه آن را به خدا بسپاریم.
توان عقلی هم یعنی اینکه قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنیم و اگر تمام جوانب را در نظر بگیریم بعد آن کار را به عمل در بیاوریم یعنی از تمام توان عقلیمان استفاده کرده ایم.
چه در عالم آگاهی و چه در عالم نا آگاهی مسؤلیت همه انتخاب ها به عهده خودمان و اگر مفهوم این را به خوبی درک کنیم در انتخاب مسیر ها بیشتر دقت می کنیم.

"تهیه گزارش همسفر فاطمه"
نوع مطلب : گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 14 تیر 1397 11:29 ب.ظ
فاطمه جانم خداقوت و اجر خدماتت آرامش و رهایی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


ما به عنوان همسفر در این مجموعه خدمت می‌کنیم. ابتدا برای آموزش درست دیدن و در ادامه درست خدمت کردن به خویش و سایر مخلوقات گرد هم آمدیم.در جهت افزایش دانایی خویش راهنما برایمان تعیین می‌شود و سپس باید دنبال آموزش باشیم.هدف در نهایت درک محبت واقعی است و تبدیل به ذراتی بدون ناخالصی ،تا تمامی هستی را دوست بداریم

مدیر وبلاگ : همسفر نسیم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی